- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Vildapel

Latin: Malus sylvestris

Utbredning: Vildapeln har sin nordliga gräns vid Gästrikland och förekommer sporadiskt i södra och mellersta Sverige.

Beskrivning: Alla vilda äppelträd är inte vildaplar. Det finns många mellanformer av vildapel och äppelträdskorsningar i fruktträdgårdarna. Vildapeln har blad som är kala på undersidan medan vildäpplena i regel har blad som är håriga på undersidan. Den är ett litet träd som blir upp till 8 m hög. Vildapeln har ett lågt skogligt värde.

www.losa.nuVildapelens knopp http://www.losa.nu Vildapelens blad

Vänster bild visar vildapelns knopp och höger bild visar vildapelns blad.

Knopp: Knopparna är små, håriga, spetsiga och sitter tryckta mot grenen. De har en mörkt rödbrun färg.

Blad: Bladen är kala på undersidan och har ett långt skaft.

Miljö: Den trivs bäst i öppna, soliga lägen med väldränerad mark.

Virke: Virket är hårt och tungt. Splinten är vit och kärnan är rödbrun.

Användning: Virket används till slöjdarbeten och i mindre omfattning till parkettgolv.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.