- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Vårtbjörk

Latin: Betula pendula

Utbredning: Vårtbjörken växer i hela landet utom i fjällskogarna.

Beskrivning: Den kan bli upp till 25 m hög och 300 år gammal. Den är ett ljusälskande trädslag och gror gärna på öppna ytor tack vare en riklig fröbildning. Den självföryngrar sig lätt genom frö eller stubbskott. Vårtbjörken ger högre volymproduktion än glasbjörken. Vårtbjörken är känslig för förflyttning i nord-sydlig riktning.

www.losa.nuVårtbjörkens knopp http://www.losa.nu Vårtbjörkens blad

Vänster bild visar vårtbjörkens knopp och höger bild visar vårtbjörkens blad.

Knopp: Knopparna hos vårtbjörken har inga hår. De är spetsiga och ljust bruna till färgen.

Blad: Bladen är kala med sågad kant och är utdragna i en spets. De är bredast vid basen och har triangulär form. Bladets skaft är kalt.

Miljö: Den trivs bäst på friska, näringsrika marker men kan även växa på torra marker.

Virke: Virket är hårt, tungt och har en god böjhållfasthet, men är inte resistent mot röta. Veden är rödaktig eller gulaktigt vit. Splint- och kärnveden ser likadant ut. Virket är lättorkat men det kan ibland få viss deformation. Det är lätt att limma, ytbehandla och impregnera.

Användning: Virket används till plywood, golv, möbler, snickerier, massa och som bränsle. Det är den ådriga och flammiga veden som gör vårtbjörken eftertraktad av golv- och fanérindustrin.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.