- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Tall

Latin: Pinus silvestris

Utbredning: Tallen växer i hela landet utom i sydligaste Skåne.

Beskrivning: Den är ett ljusälskande och frosthärdigt trädslag som lätt föryngras efter till exempel en brand. Plantorna är skuggtåliga men när träden blir äldre blir de ljuskrävande. Redan vid 5-årsåldern har den en snabb höjdtillväxt. Tallen kan bli omkring 35 m hög och över 600 år gammal. Tack vare att tallen inte har så stora krav på marken, kan den klara sig på näringsfattiga marker där den inte har någon konkurrens. Den bildar en pålrot som går långt ner i marken och rotssystemet är djupare än granens. Detta, tillsammans med att granen har större grönkrona och därmed utgör större vindfång än tallkronan, gör tallen mer stormfast än granen. Tallen är känslig för förflyttning i nord-sydlig riktning.

www.losa.nuTallens knopp http://www.losa.nu Tallens blad

Vänster bild visar tallens knopp och höger bild visar tallens blad.

Knopp: Knopparna är röda, i storleken av en ärta och sitter i toppen på årsskotten.

Barr: Barren är blågröna, 4-6 cm långa och sitter parvis.

Miljö: Tallen trivs på väldränerad, frisk mark och torvmark, men den har inte så höga krav på marken utan växer även på torra och näringsfattiga marker. Den ökar dock kvalitets- och produktionsmässigt vid en ökad näringstillförsel.

Virke: Virket har rödbrun kärna och gulvit splintved. Virket är mjukt, lätt att limma och ytbehandla. Det kan torkas med få sprickor och deformationer som följd. Splintveden är lättimpregnerad medan kärnan inte kan impregneras och virket har god resistens mot röta.

Användning: Virket används till konstruktions- och snickerievirke, inredningar, fanér, plywood, möbler och massa.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.