- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Sälg

Latin: Salix caprea

Utbredning: Sälgen förekommer i hela landet.

Beskrivning: Sälgen är ett snabbväxande och ljuskrävande träd. Den kan bli upp till
15-20 m hög och omkring 60 år gammal. Sälgen är begärlig som viltfoder. Den skjuter stubskott.

www.losa.nuSälgens knopp http://www.losa.nu Sälgens blad

Vänster bild visar sälgens knopp och höger bild visar sälgens blad.

Knopp: Knopparna är kala, tryckta mot grenen och har mörkbrun färg.

Blad: Bladen är kortskaftade och ovala. Ovansidan är mörkgrön och undersidan gråluden. Största bredden finns på mitten och kanten är glest sågad.

Miljö: Den trivs bäst på frisk mark och vill ha riklig tillgång på vatten och näring.

Virke: Veden är mjuk och lätt, vilket gör att det ofta drabbas av röta.

Användning: Användningen begränsas av att veden är så mjuk och lätt men sälg används till en del husgeråd.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.