- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Rönn

Latin: Sorbus aucuparia

Utbredning: Rönnen förekommer i hela landet.

Beskrivning: Rönnen är ett pionjärträd och ett av våra vanligaste lövträd. Den blir upp till 20 m hög och över 50 år gammal. Rönnens röda bär är en viktig föda för många fåglar och det är bland annat genom fåglarna som rönnen sprids. Ibland kan man se rönnar växa uppe i andra träd som en följd av fåglarnas spridning av fröna. Rönnen är begärligt som viltfoder. Den föryngrar sig både genom rot- och stubbskott men stubbskott är det vanligaste sättet.

www.losa.nuRönnens knopp http://www.losa.nu Rönnens blad

Vänster bild visar rönnens knopp och höger bild visar rönnens blad.

Knopp: Knopparna är stora, svartvioletta, har inböjd spets och är håriga.

Blad: Bladen är parbladiga med 10-14 småblad och med ett uddblad i topp.

Miljö: Rönnen klarar sig på alla marker, bara de inte är allt för våta.

Virke: Virket är inte beständigt mot röta. Det är segt, elastiskt och mjukt. Splinten är vit med en något rödaktig ton och kärnan är rödbrun.

Användning: Rönnen används till slöjdarbeten, verktygsskaft och som möbel- och inredningsvirke.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.