- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Oxel

Latin: Sorbus intermedia

Utbredning: Oxelns naturliga utbredning är från norra Skåne och upp till söder om Vänern. Den kan dock planteras upp till Dalarna.

Beskrivning: Den kan bli upp till 20 m hög och betydligt äldre än 50 år gammal. Oxeln har inte invandrat till Sverige utan anses vara en korsning mellan vitoxeln och någon annan okänd oxelart. Träden står emot uttorkning och vindens påfrestningar bra tack vare att årsskotten och bladen är filtludna på baksidan. Detta gör att de passar bra till skyddshäckar på blåsiga platser. Den har ett utbrett och kraftigt rotsystem som gör att den är stormfast. Oxeln är ett ljuskrävande trädslag.

www.losa.nuOxelens knopp http://www.losa.nu Oxelens blad

Vänster bild visar oxelns knopp och höger bild visar oxelns blad.

Knopp: Knopparna är mörkt rödbruna.

Blad: Bladen är ovala till formen och har en sågtandad kant. Ovansidan är mörkgrön och blank. Undersidan och skaftet har hår.

Miljö: Den trivs bra på näringsrik och kalkhaltig mark.

Virke: Virket är hårt och segt med tydliga årsringar.

Användning: Det används till tumstockar och slöjdvirke.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.