- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Lönn

Latin: Acer platanoides

Utbredning: Lönnen förekommer i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland och den kan odlas upp till Ångermanland.

Beskrivning: Lönnen kan bli över 20 m hög och blir sällan mer än 150 år gammal. Plantorna tål mycket skugga och kan därför växa under skärm, men efterhand som de blir äldre ökar ljusbehovet. De växer fort i ungdomen. Lönnen är frosthärdig och motståndskraftig mot röta, men har ett grunt rotsystem.

www.losa.nuLönnens knopp http://www.losa.nu Lönnens blad

Vänster bild visar lönnens knopp och höger bild visar lönnens blad.

Knopp: Knopparna är rödaktiga och på de unga skotten är de parvisa. De är stora.

Blad: Bladen är långskaftade med skaft på 8-20 cm, handflikiga, kala och breda.

Miljö: Lönnen trivs bäst på näringsrika, fuktiga men väldränerade marker och gynnas av kalkrik mark. Den växer gärna i sydsluttningar med väldränerad mark.

Virke: Veden är vit, men gulnar med tiden. Splint- och kärnved är nästan lika till utseendet. Virket är hårt och tungt men lätt att bearbeta. Det går lätt att limma, ytbehandla och impregnera. Vid torkning drabbas det ofta av missfärgning.

Användning: Lönnen används till möbler, leksaker, parkettgolv, verktygshandtag och fanér.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.