- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Klibbal

Latin: Alnus glutinosa

Utbredning: Klibbalen har sin naturliga nordgräns strax norr om Vänern, vid Värmland och Gästrikland. Den förekommer dock odlad ända upp till Haparanda.

Beskrivning: Den är ett pionjärträd och växer fort i ungdomen. Klibbalen kan föryngras genom fröspridning och stubbskott. Det vanligaste och säkraste sättet att etablera ett albestånd på en ny mark är genom plantering, då uppfrysningsrisken för plantorna är stor. Finns redan al på marken är stubb- och rotskottsföryngring att föredra. Efter 2-3 generationer är konditionen så nedsatt av röta att man får plantera om beståndet på nytt. Klibbalen är ett ljusälskande trädslag och tål bara tät överskuggning i plantstadiet. Den kan bli upp till 30 m hög och över 100 år gammal. Klibbalen har fått sitt namn av att dess blad är klibbiga precis när de slagit ut. Klibbalen är lämplig att ha som skärmträd då den är ett pionjärträd, frosthärdig och bidrar till att öka markens kvävehalt. Den är inte så begärlig som viltfoder.

www.losa.nuKlibbalens knopp http://www.losa.nu Klibbalens blad

Vänster bild visar klibbalens knopp och höger bild visar klibbalens blad.

Knopp: Knopparna är klibbiga av harts och bruna till färgen. De är kala och lite spetsiga.

Blad: Bladen är ovala med grovt sågtandad kant. Toppen av bladet är inte spetsig utan har istället en inbuktning. Bladen har liksom knopparna ett klibbigt hartsöverdrag, detta gäller främst de unga bladen.

Miljö: Den föredrar fuktiga och näringsrika marker med djupa jordar och rörligt markvatten. Klibbalen är det svenska trädslag som trivs bäst på blöta marker. Den kan växa i öppet, rörligt vatten.

Virke: Både splint- och kärnved är ljust rödbrun. Virket är lätt och mjukt. Det är lätt att torka, limma, ytbehandla och impregnera.

Användning: Virket används som slöjdvirke, inom möbelindustrin, till trätofflor, leksaker, massa och etuier.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.