- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Hägg

Latin: Prunus padus

Utbredning: Häggen förekommer i hela landet.

Beskrivning: Häggen kan bli upp till 15 m hög och blir ofta flerstammig. Den planteras mestadels i trädgårdar och parker och har en stark blomdoft. Häggens frukter är omtyckta av fåglarna. Den har ett utbrett rotsystem och skjuter ofta rotskott.

www.losa.nuHäggens knopp http://www.losa.nu Häggens blad

Vänster bild visar häggens knopp och höger bild visar häggens blad.

Knopp: Knopparna är ganska stora, långa och spetsiga. Till färgen är de ljusbruna.

Blad: Bladen är avlångt äggrunda och har en sågad kant. På ovansidan är de mörkgröna och oftast glatta medan undersidan är grågrön och hårig.

Miljö: Den växer på de mest varierande marktyperna men vill gärna ha mullrik och näringsrik mark.

Virke: Virket är mjukt och därför lämpligt att använda som slöjdmaterial. Splinten är vit med en rödaktig ton och kärnan är brun.

Användning: Veden används som slöjdsvirke.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.