- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Gran

Latin: Picea abies

Utbredning: Den har sin naturliga sydgräns nere i norra Skåne och Blekinge.

Beskrivning: Granen är vårt vanligaste trädslag. Då det är ett skuggfördragande trädslag tål den konkurrens från andra träd. Granens skott är känsliga för vårfrost. Granen har invandrat till Sverige norrifrån och sedan spridit sig söderut. Följden blir att den är mer klimattålig än den behöver vara. Detta innebär att den kan flyttas från söder till norr och därmed få en bättre tillväxt. Rotsystemet är ytligt, vilket gör att granen är ett vindkänsligt trädslag. Den kan bli över 40 m hög och över 400 år gammal. Granen växer ofta tillsammans med tall och björk.

www.losa.nuGranens knopp http://www.losa.nu Granens blad

Vänster bild visar granens knopp och höger bild visar granens blad.

Knopp: Knopparna är röda. Honknopparna förekommer längst upp i kronan och hanknopparna längre ner i kronan.

Barr: Barren är 1,5 – 2,5 cm långa, snittytan fyrkantig och barren är mörkgröna på alla fyra sidorna.

Miljö: Den trivs bäst på näringsrika, något fuktiga, bördiga marker med rörligt markvatten.

Virke: Veden är gulvit och inte resistent mot röta. Virket är mjukt, lätt att bearbeta, limma och ytbehandla. Det går snabbt att torka med lite sprickor men med risk för deformation. Splintveden är svår att impregnera och kärnan är ännu svårare att impregnera.

Användning: Virket används till konstruktions- och byggnadsvirke, emballage, spånskivor, plywood, massa, möbler och inredningar. Gran är det trädslag som ger den mesta och bästa råvaran till vår pappers- och massaindustri, vilket beror på att veden är fattig på kåda och har långa cellulosafibrer.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.