- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Gråal

Latin: Alnus incana

På rötterna har både gråalen och klibbalen små utväxter som innehåller bakterier (strålsvampar). Dessa bildar näring av det kväve som finns i luften i sådana mängder att det räcker åt trädet också. En del av kvävet rinner ut i jorden och kan där utnyttjas av andra växter, vilket gör alen till ett viktigt träd för många växter. Den kväverika förnan förbättrar markens näringsinnehåll varför alen räknas som en markförbättrare. Symbiosen med strålsvamparna är en viktig förklaring till varför alarna är framgångsrika pionjärträd.

Utbredning: Den har sin naturliga sydgräns vid Vänern och Vättern.

Beskrivning: Gråalen passar att ha som skärmträd då den är frosthärdig, pionjärträd och dessutom bidrar till att öka markens kvävehalt. Den kan bli omkring 15 m hög och 100 år gammal. Föryngringen kan ske genom fröspridning, stubbskott eller rotskott. Det vanligaste och säkraste sättet att etablera ett albestånd på en ny mark är genom plantering på grund av att uppfrysningsrisken för plantorna är stor. Finns redan al på marken, är en stubb- och rotskottsföryngring att föredra.

www.losa.nuGråalens knopp http://www.losa.nu gråalens blad

Vänster bild visar gråalens knopp och höger bild visar gråalens blad.

Knopp: Knopparna är klädda med hår och är mörkt bruna till färgen. De är kortare, mer runda i toppen och har kortare skaft än klibbalens.

Blad: Bladen är ovala till skillnad från klibbalens spetsiga. Kanterna är sågtandade och undersidan är luden. De är ca 10 cm långa. Bladens ovansida är matt grönfärgad och undersidan är grågrön. Det är den grågröna färgen som gett gråalen dess namn.

Miljö: Gråalen föredrar fuktiga och näringsrika marker med kalkinslag. Den har inte så högt krav på vatten som klibbalen, utan kan växa bra även på torrare marker.

Virke: Virket är mjukt och lätt. Splint- och kärnved ser likadan ut, ljust rödbrun. Det är lätt att torka, limma, ytbehandla och impregnera.

Användning: Alveden används till trätofflor, etuier, leksaker, massa och som slöjdvirke.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.