- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Fågelbär

Latin: Prunus avium

Utbredning: Fågelbär förekommer sporadiskt i Götaland och södra Svealand upp till Värmland och Uppland.

Beskrivning: Fågelbär infördes till Sverige av vikingar och handelsmän på 800-1000 talet. Den har ett lågt skogligt värde. Det är ett pionjärträd som bildar rotskott och har en snabb ungdomstillväxt. Fågelbärsplantorna är frosthärdiga, vilket gör att det inte är nödvändigt med en skärm vid plantering. De är skuggtåliga i ungdomen, men i takt med att de blir äldre stiger kravet på ljus. Plantorna är omtyckta av vilt, vilket gör att det oftast är nödvändigt med hägn. Då den är ett värmeälskande trädslag växer den gärna i sydsluttningar. Bären är viktig föda för en mängd fågelarter och det är via dessa fåglar som en stor del av spridningen sker. Den kan bli över 20 m hög och 100 år gammal. Den låga åldern beror på att trädet har dålig motståndskraft mot röta. De vildväxande fågelbären har korsats med de odlade, vilket gör att det idag är svårt att skilja de vilda och förvildade körsbärsträden åt.

www.losa.nuFågelbärens knopp http://www.losa.nu Fågelbärens blad

Vänster bild visar fågelbärens knopp och höger bild visar fågelbärens blad.

Knopp: Knopparna är äggformade, spetsiga och rödbruna till färgen.

Blad: Bladen är äggformade och har en grov och oregelbundet sågad bladkant. De är 7-12 cm långa, 3-5 cm breda och har en utdragen spets.

Miljö: Fågelbär trivs bäst på kalkhaltig, näringsrik och fuktig mark.

Virke: Fågelbär har ett eftertraktat virke. Virket är segt, elastiskt och hårt men lättbearbetat. Splinten är rödaktigt vit och kärnan är gul- eller rödbrun. Årsringarna är tydligt markerade.

Användning: Fågelbärsvirket används till möbler, fanér, inredningar, musikinstrument och slöjdvirke.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.