- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Bok

Latin: Fagus sylvatica

Utbredning: Boken har sin naturliga nordgräns strax söder om Vättern genom norra Småland och Västergötland, men den kan odlas upp till Norrland.

Beskrivning: Boken kan bli upp till 40-45 m hög och 400 år gammal. Den är skuggfördragande och stormfast. Den vanligaste metoden att skapa ett nytt bokbestånd är genom naturlig föryngring. Bokföryngringen ska till en början hållas tät för att gynna kvistrensningen. När bestånden av bok blir äldre bör de glesas ut så att de inte står för tätt. Om de står för tätt får de sämre kvalitet genom att de ökar bildningen av rödkärna. Bokplantorna är skuggtåliga men känsliga för frost och det är därför oftast nödvändigt att föryngra boken under skärm.

www.losa.nuBokens knopp http://www.losa.nu Bokens blad

Vänster bild visar bokens knopp och höger bild visar bokens blad.

Knopp: Knopparna är långa, bruna och spetsiga.

Blad: Bladen är mörkgröna, glänsande, äggrunda och har en vågig kant. De är 5-10 cm långa.

Miljö: Boken har stora krav på marken. Den växer gärna i sluttningar på kalkrik och finjordsrik mark med god vattentillgång. På svaga marker är inte etablering av bok att rekommendera då kvaliteten och avkastningen blir dålig.

Virke: Bokvirket är ljust med röd- eller brunaktig ton. Det är starkt och tungt, men trots det lätt att bearbeta. Splintved och kärnved är lika till utseendet. Veden är inte resistent mot röta. Den är lämplig att böja och lätt att limma om ytorna är nybearbetade. Det är även lätt att impregnera, ytbehandla och torka. Vid torkning finns dock risk för yt- och ändsprickor samt deformationer.

Användning: Virket används till parkettgolv, möbler, leksaker, glasspinnar och fanér. Tack vare att virket inte suger upp fett så används det också till hushållsartiklar. Bokveden har stort bränslevärde.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.