- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Avenbok

Latin: Carpinus betulus

Utbredning: Avenboken förekommer i Skåne, Blekinge, sydligaste Halland och Småland samt på Öland.

Beskrivning: Avenboken är skuggtålig i ungdomen med en snabb ungdomstillväxt. Den är inte så känslig för torka och frost men är eftertraktat av vilt. Som äldre blir avenboken ljuskrävande. Avenboken är närmast släkt med björken och hasseln. Det är endast knopparna och bladen som liknar bokens. Avenboken odlas ofta som parkträd. Den kan bli upp till 20 m hög och 150 år gammal. Rotsystemet är ytligt och den skjuter lätt stubbskott.

www.losa.nuAvenbokens knopp http://www.losa.nu Avenbokens blad

Vänster bild visar avenbokens knopp och höger bild visar avenbokens blad.

Knopp: Avenbokens knoppar liknar bokens. De är spetsiga, långa men de är mer tryckta mot stammen än bokens knoppar och de är dessutom inte lika långa. Knopparna är ljusbruna till färgen.

Blad: Bladen är snedspetsade, precis som bokens blad. Avenbokens blad är smalt äggrunda och bladkanten är fint sågad, till skillnad från bokbladen som har vågig kant.

Miljö: Avenboken har inte så höga krav på marken men växer gärna på djup, frisk, väldränerad mark med god tillgång på kalk.

Virke: Virket är hårt, segt, starkt och har en ljus gulvit färg utan mörkare kärna.

Användning: Då virket är hårt och segt lämpar det sig för klubbor, handtag, verktygsskaft, hyvelbänkar och skärbräden.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.