- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

Asp

Latin: Populus tremula

Utbredning: Aspen växer naturligt i hela landet.

Beskrivning: Aspen är ett av våra mest allmänna och snabbväxande trädslag. Ungdomstillväxten är snabb. Den är ljuskrävande och etablerar sig fort på öppna ytor. Aspen blir 25-30 m hög och kan uppnå en ålder av 100 år. Äldre träd angrips ofta av röta, vilket är orsaken till att de inte brukar bli så gamla. Aspens blad dallrar lätt av vinden då bladskaften är tillplattade från sidorna. Minsta lilla vindpust får bladen att ramla ur sin jämvikt. Aspen är frosthärdig. Den producerar stora mängder frö men en naturlig föryngring eller frösådd är inte att rekommendera då grobarheten hos fröet är kortvarig och spridningen sker under försommaren då risken för uttorkning är stor. Detta gör att aspmarkerna beskogas genom plantering. Då aspen lätt föryngrar sig genom ett rikligt uppslag av rotskott är detta en enkel metod att föryngra ett befintligt bestånd.

www.losa.nuAspens knopp http://www.losa.nu Aspens blad

Vänster bild visar aspens knopp och höger bild visar aspens blad.

Knopp: Aspens knoppar är spetsiga och gulröda.

Blad: Bladen är nästan runda och skaftet vid bladfästet är platt. På de yngre grenarna är bladen ludna på undersidan medan de äldre grenarnas blad är glatta. Bladen är
3-6 cm långa med en mörkgrön ovansida och ljusgrön undersida.

Miljö: Aspen trivs bäst på bördig och lucker mark, gärna med kalk och rörligt grundvatten. Den kan även växa på torrare och magrare marker, men där växer den dåligt och det blir ingen bra kvalitet på virket.

Virke: Aspens virke är lätt, mjukt, elastiskt och har en gulvit färg utan tydlig gräns mellan kärna och splint. Virket kan impregneras, torkas och limmas. Det är lätt att ytbehandla men vid lasering kan ytorna bli fläckiga.

Användning: Virket lämpar sig till bastuinredningar eftersom det inte kådar och det har dålig värmeledningsförmåga. Virket används till tändstickor, pappersmassa, träsnideri, möbler, träskor och leksaker.

 

 

© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.