- www.losa.nu, din kompletta guide om Sveriges inhemska trädslag-

 

 Ask
Asp
Avenbok
Bok
Ek
Fågelbär
Glasbjörk
Gran
Gråal
Hägg
Klibbal
Lind
Lönn
Oxel
Rönn
Skogsalm
Sälg
Tall
Vildapel
Vårtbjörk

 

 

 

 

Sveriges inhemska trädslag

På denna sida presenteras Sveriges trädslag genom att en allmän beskrivning görs av de inhemska trädslagen. De presenteras noggrant med både bilder och text. I menyn till vänster ser du vilka trädslag som räknas in ibland de inhemska trädslagen i Sverige.

 

För varje trädslag visas bild över knopp och blad för att visuellt kunna se hur de ser ut. Detta kompletteras naturligtvis med en textbeskrivning som beskriver det du kan se på bild samt övriga noteringar som är värda att känna till om det specifika trädslaget. Detta för att du lättare skall kunna känna igen dem när du är ute i skog och mark.

Trädslagen presenteras med en utförlig men ändå kortfattad text för att du skall slippa läsa en massa onödig text som skrivs bara för att det skall se mycket ut. Istället koncentreras faktan till det som är det viktiga. Den beskrivning som görs är uppbyggt utifrån följande struktur för att du lätt skall hitta det du söker:

Namn
Latinska namn
Utbredning
Beskrivning
Knopp
Blad
Miljö
Virke
Användning
© 2007 losa.nu. Alla rättigheter reserverade.